Giỏ hàng

Chính sách bảo hành

Trong vòng 1 năm, sau thời hạn đổi trả, kể từ ngày mua hàng, nếu sản phẩm bị hở keo, bong đế, bung khoá, tuột quai, ... quý khách có thể gửi sản phẩm về công ty chúng tôi để xử lý. Chi phí sửa chữa công ty chúng tôi sẽ chi trả. Quý khách chịu phí chuyển phát hai chiều.
Ngoài thời hạn trên, nếu sản phẩm cần sửa chữa, quý khách cũng có thể gửi về công ty chúng tôi để xử lý với toàn bộ chi phí phát sinh thuộc về quý khách.