preloader

NGÀNH NGHỀ

VỊ TRÍ ĐANG ỨNG TUYỂN

Nhân viên Kinh doanh mới Chi tiết

Địa chỉ: Toàn quốc

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Trung, Khu vực Miền Bắc, Khu vực Miền Nam

Lương: Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

 • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
 • Quản lý hệ thống kênh phân phối.
 • Theo dõi và thu hồi công nợ.
 • Ghi nhận và giải quyết các khiếu nại khách hàng.

Yêu cầu:

 • Nam/ Nữ, tuổi từ 22- 28.
 • Trình độ Trung cấp trở lên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tiếp thị.
 • Năng động, tích cực, vui vẻ và hòa đồng.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội – ngoại thất.
Chuyên viên KTQT Tổng hợp mới Chi tiết

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Nam

Lương: Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

 • Lập, phân tích báo cáo quản trị hợp nhất theo Ngành, Công ty, Vùng, chi nhánh: tìm nguyên nhân không đạt và dự báo rủi ro, dự báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo phân tích quản trị
 • Lập và kiểm soát, phân tích kế hoạch ngân sách của CTTV và hợp nhất
 • Phân tích và đề xuất giá bán
 • Tham gia xây dựng bộ AOP – BSC_KPI của Tập đoàn, Khối Tài chính, phòng Kế toán quản trị
 • Đánh giá kết quả bộ KPI của CTTV và Tập đoàn, Khối chức năng

Yêu cầu:

 • Tuổi từ 25 – 35
 • Trình độ Đại học: chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức về lập báo cáo quản trị hợp nhất, xây dựng AOP-KPI
 • Kỹ năng: phân tích, dự báo, quản lý thời gian, quản lý và giải quyết vấn đề
Nhân viên Kinh doanh Chi tiết

Địa chỉ: Toàn quốc

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Trung, Khu vực Miền Bắc, Khu vực Miền Nam

Lương: Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

 • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
 • Quản lý hệ thống kênh phân phối.
 • Theo dõi và thu hồi công nợ.
 • Ghi nhận và giải quyết các khiếu nại khách hàng.

Yêu cầu:

 • Nam/ Nữ, tuổi từ 22- 28.
 • Trình độ Trung cấp trở lên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tiếp thị.
 • Năng động, tích cực, vui vẻ và hòa đồng.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội – ngoại thất.
Chuyên viên KTQT Tổng hợp Chi tiết

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Nam

Lương: Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

 • Lập, phân tích báo cáo quản trị hợp nhất theo Ngành, Công ty, Vùng, chi nhánh: tìm nguyên nhân không đạt và dự báo rủi ro, dự báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo phân tích quản trị
 • Lập và kiểm soát, phân tích kế hoạch ngân sách của CTTV và hợp nhất
 • Phân tích và đề xuất giá bán
 • Tham gia xây dựng bộ AOP – BSC_KPI của Tập đoàn, Khối Tài chính, phòng Kế toán quản trị
 • Đánh giá kết quả bộ KPI của CTTV và Tập đoàn, Khối chức năng

Yêu cầu:

 • Tuổi từ 25 – 35
 • Trình độ Đại học: chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức về lập báo cáo quản trị hợp nhất, xây dựng AOP-KPI
 • Kỹ năng: phân tích, dự báo, quản lý thời gian, quản lý và giải quyết vấn đề
Nhân viên Kinh doanh mới Chi tiết

Địa chỉ: Toàn quốc

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Trung, Khu vực Miền Bắc, Khu vực Miền Nam

Lương: Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

 • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
 • Quản lý hệ thống kênh phân phối.
 • Theo dõi và thu hồi công nợ.
 • Ghi nhận và giải quyết các khiếu nại khách hàng.

Yêu cầu:

 • Nam/ Nữ, tuổi từ 22- 28.
 • Trình độ Trung cấp trở lên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tiếp thị.
 • Năng động, tích cực, vui vẻ và hòa đồng.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội – ngoại thất.
Nhân viên Kinh doanh Chi tiết

Địa chỉ: Toàn quốc

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Trung, Khu vực Miền Bắc, Khu vực Miền Nam

Lương: Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

 • Hoàn thành chỉ tiêu doanh số.
 • Quản lý hệ thống kênh phân phối.
 • Theo dõi và thu hồi công nợ.
 • Ghi nhận và giải quyết các khiếu nại khách hàng.

Yêu cầu:

 • Nam/ Nữ, tuổi từ 22- 28.
 • Trình độ Trung cấp trở lên: chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tiếp thị.
 • Năng động, tích cực, vui vẻ và hòa đồng.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội – ngoại thất.
Chuyên viên KTQT Tổng hợp mới Chi tiết

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Nam

Lương: Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

 • Lập, phân tích báo cáo quản trị hợp nhất theo Ngành, Công ty, Vùng, chi nhánh: tìm nguyên nhân không đạt và dự báo rủi ro, dự báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo phân tích quản trị
 • Lập và kiểm soát, phân tích kế hoạch ngân sách của CTTV và hợp nhất
 • Phân tích và đề xuất giá bán
 • Tham gia xây dựng bộ AOP – BSC_KPI của Tập đoàn, Khối Tài chính, phòng Kế toán quản trị
 • Đánh giá kết quả bộ KPI của CTTV và Tập đoàn, Khối chức năng

Yêu cầu:

 • Tuổi từ 25 – 35
 • Trình độ Đại học: chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức về lập báo cáo quản trị hợp nhất, xây dựng AOP-KPI
 • Kỹ năng: phân tích, dự báo, quản lý thời gian, quản lý và giải quyết vấn đề
Chuyên viên KTQT Tổng hợp Chi tiết

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Khu vực Miền Nam

Lương: Thỏa thuận

Nhiệm vụ:

 • Lập, phân tích báo cáo quản trị hợp nhất theo Ngành, Công ty, Vùng, chi nhánh: tìm nguyên nhân không đạt và dự báo rủi ro, dự báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo phân tích quản trị
 • Lập và kiểm soát, phân tích kế hoạch ngân sách của CTTV và hợp nhất
 • Phân tích và đề xuất giá bán
 • Tham gia xây dựng bộ AOP – BSC_KPI của Tập đoàn, Khối Tài chính, phòng Kế toán quản trị
 • Đánh giá kết quả bộ KPI của CTTV và Tập đoàn, Khối chức năng

Yêu cầu:

 • Tuổi từ 25 – 35
 • Trình độ Đại học: chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức về lập báo cáo quản trị hợp nhất, xây dựng AOP-KPI
 • Kỹ năng: phân tích, dự báo, quản lý thời gian, quản lý và giải quyết vấn đề

TỰ ỨNG TUYỂN

Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ khi có vị trí tuyển dụng phù hợp.

áÁ
AsÁ
So sánh
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping